«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΨΥΧΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Πρόκειται για μια καινοτομία, η οποία μετατρέπει την χημική ενέργεια κατ’ ευθείαν σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω δύο διαδικασιών :

A) Μέσω μιας ηλεκτροχημικής αντίδρασης και

B) Μέσω ενός συστήματος ακτινοβόλησης του χώρου, όπου επιτελείται η παραπάνω ηλεκτροχημική αντίδραση

Αυτός ο συγκεκριμένος τύπος αντίδρασης περιλαμβάνει την μεταφορά ηλεκτρονίων από το ένα υλικό στο άλλο, μέσω ενός εξωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος.

Η διεργασία αυτή μπορεί να συνεχίζεται, έως ότου διακοπεί το κύκλωμα ή η παροχή της εξωτερικής ακτινοβόλησης ή ακόμα και εάν εκλείψει κάποιο από τα αντιδρώντα υλικά στοιχεία.

Το στοιχείο υλικού που αντικαθίσταται είναι συνήθως η άνοδος.

Καθώς η αντίδραση μέσα στην συσκευή γίνεται ηλεκτροχημικά, δεν υπόκειται στους περιορισμούς ή στην απαγορευτική διάταξη του κύκλου Carnot.

Ως αποτέλεσμα, ο αντιδραστήρας ψυχρής καύσης έχει την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση μετατροπής.

Είναι επίσης γνωστόν, ότι η θερμοκρασία και η πίεση εντός του σωλήνα cavity, όπου εξελίσσεται η αντίδραση, παίζει σπουδαίο ρόλο για την αγωγιμότητα του υγρού διαλύματος. 

Αυτή η αγωγιμότητα του υγρού διαλύματος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, κάτι που σημαίνει πολύ χαμηλή ωμική αντίσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων.

Τα παραπάνω, δηλαδή η χαμηλή αντίσταση και η μεγάλη αγωγιμότητα, δεν επιτυγχάνονται με ισχυρά οξέα, καθόσον κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό για το περιβάλλον.

Στην όλη εξέλιξη του συστήματος, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβόληση, την οποία δέχεται το υγρό διάλυμα και η οποία ακτινοβόληση πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένη συχνότητα, έχει σημαντικότατο ρόλο στην όλη διαδικασία, όπως φαίνεται από τις ανάλογες μετρήσεις και από το αποτέλεσμα του βαθμού αποδόσεως της συσκευής.

Στο υγρό περιβάλλον του σωλήνα cavity, όπου λαμβάνει χώραν η αντίδραση, υπάρχουν αιωρούμενα μεταλλικά σωματίδια υπό μορφήν σκόνης, ώστε να γίνεται μεγαλύτερη απορρόφηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Εκτός των ως άνω σωματιδίων, στο υγρό περιβάλλον του σωλήνα cavity υπάρχουν και διασπορές κολλοειδούς αργύρου σε συγκεκριμένες αναλογίες, που επιτρέπουν κατ’ αυτό τον τρόπο την ροή μεγαλυτέρων ηλεκτρικών ρευμάτων.

Είναι προφανές, ότι με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται και η απαγορευτική διάταξη του θεωρήματος του κύκλου Carnot, διότι με την μέθοδο αυτή της άμεσης μετατροπής μπορούν άνετα να επιτευχθούν αποδόσεις μεγαλύτερες και από 96%, δηλαδή πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις από τις σημερινές αποδόσεις των πυρηνικών αντιδραστήρων σε ηλεκτρική ενέργεια.

Χρησιμοποιούμε διόδους IMPATT XR2F, οι οποίες μπορούν να αποδώσουν μεγαλύτερη, έως και πολλαπλάσια ισχύ της τάξεως των 2,5 Watt σε συχνότητες TERRAHERZ.

Οι ανωτέρω δίοδοι κατασκευάζονται στο εργαστήριό μας με την τεχνική της φωτολιθογραφίας και με όργανα Probe Scanning Microscope.


Share on Google Plus

About ;-)

    Blogger Comment
    Facebook Comment