ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥΤα συντονιζόμενα κυκλώματα a-c είναι ένας από τους πλέον σπουδαίους τύπους εκ των πολλών κυκλωμάτων που χρησιμοποιούνται στους ραδιοπομπούς ,στους ραδιοδέκτες, στην τηλεόραση,στα radar και σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Ο συντονισμός, όπως εφαρμόζεται σε αυτά τα κυκλώματα συμπληρώνει πολλές σπουδαίες λειτουργίες, όπως επί παραδείγματι μείωση του ρεύματος και της τάσεως των ανεπιθύμητων συχνοτήτων και αύξηση του ρεύματος και της τάσεως μιας επιθυμητής συχνότητας. 

Μία από τις πλέον κοινές εφαρμογές ενός συντονιζόμενου κυκλώματος σήμερα είναι το τμήμα συντονισμού μιας ραδιοσυσκευής η μιας συσκευής τηλεοράσεως. Τα συντονιζόμενα κυκλώματα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις εφαρμογές επιτρέπουν την διέλευση μόνο της επιθυμητής ράδιο-συχνότητας. Την ιδία στιγμή αυτά μπλοκάρουν όλες τις άλλες ανεπιθύμητες συχνότητες . Αυτή ακριβώς είναι μια από τις πολλές χρήσεις των συντονιζόμενων, κυκλωμάτων. Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ καθορίζεται ως η κατάσταση που υφίσταται, όταν οι τιμές της χωρητικής και της επαγωγικής αντιδράσεως σε οποιοδήποτε κύκλωμα είναι ίσες. Όταν συμβαίνει αυτό, οι αντιδράσεις θα αλληλοεξουδετερωθούν και στην περίπτωση του συντονιζόμενου κυκλώματος σειράς το κύκλωμα θα εμφανιστεί σαν ένα πτωχής αντιστάσεως στη πηγή της εφαρμοζόμενης a-c. Η αντίσταση του κυκλώματος θα είναι η μόνη αντίθεση στην ροή του ρεύματος, το όποιο θα είναι μέγιστο.

Είναι ήδη γνωστό ότι η χωρητική και η επαγωγική αντίδραση καθορίζονται από αμφότερα την φυσική κατασκευή του εξαρτήματος και την συχνότητα της εφαρμοζόμενης τάσεως. Εφ, όσον η επαγωγική αντίδραση αυξάνει και η χωρητική αντίδραση μειώνεται με την αύξηση της εφαρμοζόμενης συχνότητας, σε κάποια συχνότητα οιοσδήποτε συνδυασμός χωρητικότητας και επαγωγής θα έχει ίσες τιμές χωρητικής και επαγωγικής αντιδράσεως. Η συχνότητα στην οποία η επαγωγική αντίδραση είναι ίση με την χωρητική αντίδραση είναι γνωστή ως ΣΥΧΝΟΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ. Συντονισμός στην κυματική καλείται το φαινόμενο της εξαναγκασμένης ταλάντωσης, κατά το οποίο Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΓΕΡΤΗ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗ. Κάθε ταλαντωτής μπορεί να ταλαντώνεται σε μία η περισσότερες συχνότητες. Όταν το σύστημα διεγείρεται στιγμιαία, τότε αρχίζει η ταλάντωση η οποία συμβαίνει με συχνότητα που ταυτίζεται με την ιδιοσυχνότητα του. Όταν η ταλάντωση είναι εξαναγκασμένη, η συχνότητα της είναι η συχνότητα του διεγέρτη. Όταν η συχνότητα του διεγέρτη ταυτίζεται με την ιδιοσυχνοτητα του ταλαντωτή, τότε έχουμε το φαινόμενο που αποκαλείται ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ., όπου το σύστημα έχει το μέγιστο δυνατό πλάτος και τη μεγίστη δυνατή ενέργεια. Τα ποτήρια π.χ έχουν μια συγκεκριμένη ιδιοσυχνότητα, η οποία μπορεί να ακουστεί αν τα χτυπήσουμε απλά μια φορά. Αν εκπέμψουμε ήχο σε αυτή τη συχνότητα, τότε το ποτήρι θα ταλαντεύεται με μέγιστο πλάτος μέχρι που το πλάτος θα γίνει πολύ μεγάλο και το ποτήρι θα σπάσει. Σύμφωνα με το φαινόμενο του συντονισμού, δημιουργείται ένα μη αμελητέο πλάτος από σχετικά μικρή, αλλά διαρκή προσφορά ενέργειας, ιδιότητα που μπορεί να χρησιμοποιείτε για τον συντονισμό μιας ηλεκτρονικής συσκευής σε συγκεκριμένη συχνότητα ραδιοκυμάτων.

Το φαινόμενο αυτό του συντονισμού και της ιδιοσυχνότητος των υλικών το χρησιμοποιούμε για τη διάσπαση του μορίου του νερού, μιά και αυτό έχει τη δική του ιδιοσυχνότητα η όποια προκύπτει από τις γεωμετρικές του διαστάσεις και τη διπολική του συμπεριφορά.
Share on Google Plus

About ;-)

    Blogger Comment
    Facebook Comment