ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Η πρωτοποριακή Τεχνολογία που χρησιμοποιεί η Ερευνητική Ομάδα με συντονιστή τον Πέτρο Ζωγράφο και επιτυγχάνει την απ’ ευθείας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή Υδρογόνου με διάσπαση του μορίου του ύδατος, μπορεί να καλύψει κάθε απαίτηση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ή καυσίμου για μηχανές εσωτερικής καύσεως με αντίστοιχες κατάλληλες συσκευές και συστήματα.
 • Η παραγωγή υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας με αυτήν την τεχνολογία, αλλά και η χρήση/κατανάλωση της ενέργειας αυτής είναι απολύτως «καθαρή», χωρίς κανένα ίχνος ρύπανσης του περιβάλλοντος.
 • Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και υδρογόνου από ελάχιστη ποσότητα ύδατος και κράματος υλικών είναι ελάχιστο και αυτό καθιστά την συγκεκριμένη τεχνολογία οικονομικότερη από κάθε άλλη.
 • Οι κίνδυνοι από την εφαρμογή της τεχνολογίας είναι μηδαμινοί, αφού το παραγόμενο υδρογόνο δεν αποθηκεύεται αλλά καταναλίσκεται αμέσως.
 • Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται με την τεχνολογία αυτή, αλλά και το παραγόμενο υδρογόνο ως καύσιμο, καθιστούν την ενέργεια ελευθέρως προσβάσιμο αγαθό και τον κάθε χρήστη τους ανεξάρτητο και ελεύθερο καταναλωτή ενέργειας.

Η Τεχνολογία της Ερευνητικής Ομάδας με συντονιστή τον Πέτρο Ζωγράφο είναι η πλέον κατάλληλη για εφαρμογή :

 • Στην ηλεκτροδότηση κατοικιών, είτε συνδεδεμένων με δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, είτε εκτός δικτύου (όπως νησιά, απομονωμένοι οικισμοί, εξοχικές κατοικίες, κλπ)
 • Στην ηλεκτροδότηση κάθε είδους εργοστασίων
 • Στην τροφοδοσία κάθε είδους ηλεκτροκινούμενης μηχανής (αυτοκίνητα, αεροπλάνα, τραίνα, πλοία)
 • Στην τροφοδοσία κάθε είδους μηχανής εσωτερικής καύσεως (αυτοκίνητα, αεροπλάνα, τραίνα, πλοία)
Share on Google Plus

About ;-)

  Blogger Comment
  Facebook Comment