Το Διεθνές Κέντρο Ενημέρωσης Πολιτικών Μηχανικών κάνει μνεία της Εφεύρεσης !!!


--------------------------------------------------------------


Greek Invention Promises Inexhaustible Energy From Water


A device that generates clean electricity from water and high frequencies is developed by a Greek inventor Peter Zografos.

The Union of Greek Physicists held a special scientific conference for the presentation of the invention.

The general belief of the scientists is that the invention is a particularly interesting innovation worldwide, which should be promoted.

During the conference there were questions about the social dimension of the invention and whether it can contribute to addressing the energy problem of Greece.

The next ten days, the Union of Greek Physicists will establish a special committee, which will be composed by five distinguished scientists who will undertake to assess the device and check its results.

Then the results of this evaluation will be published in international scientific journals.Share on Google Plus

About ;-)

    Blogger Comment
    Facebook Comment