Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024

Ενέργεια από βαρυτική γεννήτρια

Ο ερευνητής Πέτρος Ζωγράφος με την ομάδα του είχε παρουσιάσει πριν από τέσσερα χρόνια στο διαδικτυακό κανάλι zougla.gr μια βαρυτική γεννήτρια παραγωγής ενέργειας (ηλεκτρικού ρεύματος). Ουδείς κρατικός παράγοντας ή επίσημος φορέας, ενδιαφέρθηκε έκτοτε να πληροφορηθεί ή/και να δοκιμάσει την εφαρμογή και εκμετάλλευση βαρυτικών γεννητριών, όπως αυτή που παρουσίασε ο Πέτρος Ζωγράφος. Φαίνεται δυστυχώς, ότι το ενδιαφέρον των προβεβλημένων πολιτικών και οικονομικών φορέων της πατρίδας μας εξαντλείται μόνον μέχρι την εξασφάλιση ποσών από ευρωπαϊκές και κρατικές επιδοτήσεις με τις αντίστοιχες υπερτιμολογήσεις και προμήθειες για ήδη γνωστές κατασκευές παραγωγής ενέργειας που προωθούνται σαν «μασημένη τροφή» και έτοιμος εξοπλισμός από το εξωτερικό.

Ενέργεια από βαρυτική γεννήτρια

Με αφορμή τις πρόσφατες σχετικές εξαγγελίες του βρεταννικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου BBC σχετικά με την ανάπτυξη τέτοιων μηχανών, δηλαδή γεννητριών βαρυτικής ενέργειας, για την παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από εταιρείες της Σκωτίας, της Ελβετίας και των Η.Π.Α., επαναφέρουμε ως ΙΕΤΤ το θέμα των γεννητριών βαρυτικής ενέργειας με την ελπίδα ότι τουλάχιστον κάποιοι Έλληνες θα ασχοληθούν με την κατασκευή τέτοιων μηχανών. (Δείτε επίσης και ΕΔΩ).

Η επιστημονική ομάδα του ΙΕΕΤ θα αναρτήσει δημόσια τα κατασκευαστικά σχέδια για την υλοποίηση της συγκεκριμένης βαρυτικής μηχανής και θα παρέχει κάθε τεχνική βοήθεια, ώστε να διευκολυνθούν διάφορες ελληνικές βιοτεχνίες για την παραγωγή γεννητριών βαρυτικής ενέργειας και να γίνει μια έστω μικρή στην αρχή επανεκκίνηση της παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων καινοτομικής τεχνολογικής αξίας.

Τα κρίσιμα σημεία της συγκεκριμένης βαρυτικής γεννήτριας είναι τα εξής :

Πρώτον, η σχέσης του μειωτήρα στροφών, δεύτερον το πολυφασικό σύστημα του στάτη και τρίτον, η διάταξη των μονίμων μαγνητών που βρίσκονται στο κινητό μέρος (δρομέα) του όλου συστήματος.

Λίγα λόγια για την γεννήτρια μονίμου μαγνήτη πολλαπλών φάσεων. Ας πάρουμε το σχέδιο τριών φάσεων της γεννήτριας που αναφέραμε νωρίτερα και ας δούμε τι συμβαίνει καθώς ο μαγνήτης περιστρέφεται. Η μετατόπιση γωνίας φάσης 120 ° είναι συνάρτηση της πραγματικής μετατόπισης γωνίας περιστροφής των τριών ζευγών περιελίξεων. Εάν ο μαγνήτης περιστρέφεται δεξιόστροφα, το τύλιγμα 3 θα δημιουργήσει την αιχμή της στιγμιαίας τάσης ακριβώς 120 ° (περιστροφής άξονα γεννήτριας) μετά το τύλιγμα 2, το οποίο θα φτάσει στην κορυφή του 120 ° μετά την περιέλιξη 1. Ο μαγνήτης περνά από κάθε ζεύγος πόλων σε διαφορετικές θέσεις κατά την περιστροφική κίνηση του άξονα. Όπου αποφασίζουμε να τοποθετήσουμε τις περιελίξεις, θα υπαγορεύσουμε το ύψος της μετατόπισης φάσης μεταξύ των κυματομορφών τάσης AC των περιελίξεων. Εάν κάνουμε το τύλιγμα 1 την πηγή τάσης «αναφοράς» για γωνία φάσης (0 °), τότε το τύλιγμα 2 θα έχει γωνία φάσης -120 ° (καθυστέρηση 120 ° ή 240 ° μπροστά) και το τύλιγμα 3 γωνία -240 ° (ή 120 ° μπροστά).

Αυτή οι πολυφασική μηχανή λειτουργεί με τρείς φάσεις αντί για μία (μονοφασική) και χρησιμοποιεί μόνιμη διέγερση μαγνήτη, η οποία αφαιρεί την ανάγκη ρύθμισης και ελέγχου του μαγνητικού πεδίου στο μηχάνημα. Έχει επίσης μερικώς περιελίξεις, επιτρέποντας τη διαμόρφωση των κυματομορφών τάσης. Ο συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών παρέχει σημαντική βελτίωση στην απόδοση και βελτιστοποιημένα σχέδια, για να καταστήσει την μηχανή κατάλληλη για χρήση με κυκλώματα ανορθωτή διόδων που κυριαρχούν σε γενιά μικρής και μεσαίας κλίμακας. Ο στάτης φέρει τις τρεις χωριστές φάσεις (περιελίξεις) φυσικά και ηλεκτρικά, μετατοπισμένες μεταξύ τους κατά 120 μοίρες, παράγοντας τριφασική έξοδο εναλλασσόμενης τάσης. Ο ρότορας μεταφέρει το στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο με τέσσερεις μόνιμους μαγνήτες σε κατάλληλη διάταξη και γωνία σε σχέση με τις τριφασικές περιελίξεις. Όπως γνωρίζουμε, οι σύγχρονες μηχανές πεδίου απαιτούν διέγερση συνεχούς ρεύματος στην περιέλιξη του ρότορα, η οποία γίνεται με τη χρήση ψυκτρών και δακτυλίων στον άξονα της γεννήτριας. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά μειονεκτήματα σε αυτού του είδους τις γεννήτριες, όπως η τακτική συντήρηση, ο καθαρισμός της σκόνης άνθρακα κ.λπ. Μια εναλλακτική προσέγγιση είναι η χρήση διέγερσης χωρίς ψύκτρες, που χρησιμοποιεί μόνιμους μαγνήτες αντί ηλεκτρομαγνητών, που είναι και το σύστημα που επιλέξαμε.

Όπως υποδηλώνει το όνομά του, σε μια σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη, το πεδίο διέγερσης δημιουργείται χρησιμοποιώντας μόνιμους μαγνήτες στο ρότορα. Οι μόνιμοι μαγνήτες μπορούν να τοποθετηθούν στην επιφάνεια του ρότορα, να ενσωματωθούν στην επιφάνεια ή να εγκατασταθούν εντός του ρότορα, όπως στην δική μας βαρυτική μηχανή. Το διάκενο αέρα μεταξύ του στάτη και του ρότορα μειώνεται για μέγιστη απόδοση και για ελαχιστοποίηση της ποσότητας του μαγνητικού υλικού σπάνιων γαιών που απαιτείται, αφού ο μαγνητισμός του ρότορα μπορεί να επιτευχθεί με δική μας διάταξη, ώστε να αποφύγουμε την αγορά μαγνητών. Οι μόνιμοι μαγνήτες χρησιμοποιούνται συνήθως σε σύγχρονες γεννήτριες χαμηλής ισχύος και χαμηλού κόστους.

Για τις βαρυτικές γεννήτριες άμεσης κίνησης χαμηλής ταχύτητας, η γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη είναι πιο ανταγωνιστική, επειδή μπορεί να έχει μεγαλύτερο αριθμό πόλων σε σύγκριση με μια συμβατική σύγχρονη γεννήτρια ρότορα περιέλιξης. Επίσης, η εφαρμογή διέγερσης με μόνιμους μαγνήτες είναι απλούστερη, πιο ανθεκτική, αλλά δεν επιτρέπει τον έλεγχο της διέγερσης ή της άεργης ισχύος.

Ενέργεια από βαρυτική γεννήτρια

Η διάταξη που περιγράψαμε πιο πάνω έχει τα εξής οφέλη :

  • Αυξημένη αξιοπιστία,
  • Πολύ βελτιωμένη ανοχή σφαλμάτων,
  • Περισσότερες φάσεις (περιελίξεις) που αυξάνουν την ανθεκτικότητα,
  • Χαμηλότερα επίπεδα δόνησης (άμεσο αποτέλεσμα των μειωμένων παλμών ροπής),
  • Μικρότερα, ελαφρύτερα, επομένως φθηνότερα συστήματα (λόγω παραγόντων όπως οι απαιτήσεις μειωμένης ηλεκτρικής χωρητικότητας),
  • Παρατεταμένη διάρκεια ζωής του συστήματος,
  • Χρησιμοποιεί εξαιρετικές τεχνικές κατασκευής,
  • και το κυριότερο : Δεν χρειάζεται ψήκτρες ( καρβουνάκια), που υπόκεινται σε φθορά και σπινθήρες, ενώ έχουμε επίσης πλήρη έλεγχο του αριθμού των στροφών με ειδικό και απλό ηλεκτρoνικό τρόπο δικού μας σχεδιασμού.

Με την ανάρτηση των σχεδίων επισημαίνουμε και υπογραμμίζουμε προς όλους όσοι επιθυμούν να κατασκευάσουν αντίστοιχες συσκευές ότι όλα τα σχέδια θα είναι ελεύθερα και η ολοκληρωσή τους θα επιτευχθεί σε τουλάχιστον τρείς διαφορετικές αναρτήσεις.

Εμπρός λοιπόν, ας ανοίξουμε μαζί τον δρόμο για την αναβίωση της παραγωγικότητας της ελληνικής βιοτεχνίας και ας υποστηρίξουμε έμπρακτα τον αγώνα για έναν καθαρό και απαλλαγμένο από ρύπανση πλανήτη. Οι κατασκευές για ελεύθερη παραγωγή ενέργειας που θα ακολουθήσουν θα είναι σημαντικές και αυτοί που θα προσπαθούν να μας σταματήσουν δεν θα τα καταφέρουν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ Hellagen.gr

Η καταγραφή των άρθρων στο hellagen.gr είναι αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας με αφιλοκερδή σκοπό. H αναδημοσίευση υλικού σε άλλη ιστοσελίδα επιτρέπεται, (όπως επισημαίνεται στους όρους χρήσης), μόνο με την προϋπόθεση αναφοράς της πηγής με ενεργό link προς το πρωτότυπο άρθρο και με την ένδειξη Hellagen.gr. Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η απάντηση της επιστημονικής ομάδας του Πέτρου Ζωγράφου στα Ellinika Hoaxes

Πριν 10-15 ημέρες  τα «ellinikahoaxes», μάλλον με εντολή των όποιων πολιτικών ή/και οικονομικών εντολέων τους, αποπειρώνται και πάλι με νέα ανάρτησή τους να «αποδομήσουν» την εφεύρεση...

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x